10 Vuistregels

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF ontwikkelden tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Het borstvoedingsbeleid van Kraamzorg Blije Nest voldoet aan de tien vuistregels die hieronder staan vermeld:

  1. Het hebben van een borstvoedingsbeleid op papier, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
  2. Alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  4. Moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met het geven van borstvoeding.
  5. Aan moeders wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
  6. Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
  7. Moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
  8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
  10. Wij contact onderhouden met andere organisaties over de begeleiding bij borstvoeding en dat wij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties.

 

Kijk voor meer informatie over borstvoeding naar:

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/

http://www.borstvoeding.com/

http://www.borstvoeding.nl/