Rol kraamverzorgenden

Tijdens de bevalling en in de kraamperiode biedt de kraamverzorgende je alle zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Ook verricht de kraamverzorgende huishoudelijke taken. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de taken van een kraamverzorgende.

De kraamverzorgende:

 • assisteert bij een thuisbevalling
 • zorgt voor moeder en baby
 • voert controles uit bij moeder en baby
 • begeleidt je bij het geven van (borst)voeding
 • geeft voorlichting en advies
 • observeren en signaleren of er specifieke problemen zijn die aandacht vragen en overlegt deze in het vervolg met de verloskundige.
 • zorgt voor gezin
 • huishoudelijke taken

 

Er zijn een aantal taken die niet tot het takenpakket van een kraamverzorgende behoren:

 • Er gelden regels voor het tillen van zware dingen, de hoogte van het kraambed, bad en de veiligheid van de elektrische apparaten.
 • De kraamverzorgende hoeft niet te zorgen voor eventuele huisdieren.
 • Ze mag aangeven dat het haar hindert als er in haar omgeving gerookt wordt.
 • Bij ongewenst gedrag en ongewenste intimiteiten wordt de zorg onmiddellijk stopgezet